Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bäste herr ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Gentilissimo,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr/fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gentile Mario,
Bäste John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver till dig angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
In riferimento a...
Vidare till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Per quanto concerne...
Med hänvisning till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
La contatto per conto di...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Le dispiacerebbe...
Vi är tacksamma om du ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
La contatto per sapere se può...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le sarei veramente grata/o se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le sarei riconoscente se volesse...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Potrebbe inviarmi...
Kunde du skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi trovo a chiederLe di...
Jag måste fråga dig om ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Potrebbe raccomadarmi...
Skulle du kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Skulle du kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
La invitiamo caldamente a...
Vi ber dig omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Le saremmo grati se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
È nostra intenzione...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Dopo attenta considerazione...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
L'allegato è in formato... .
Den bifogade filen är i formatet ... .
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Virallinen, kohtelias
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
För mer information, se vår hemsida ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
RingraziandoLa anticipatamente,
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, kohtelias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Virallinen, kohtelias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Om du behöver mer information ...
Virallinen, suora
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Virallinen, suora
Sentiamoci, il mio numero è...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, erittäin suora
Spero di sentirLa presto.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
In fede,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cordiali saluti
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saluti
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saluti
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys