Koreaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Geachte heer, mevrouw
친애하는 관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Geachte dames en heren
친애하는 여러분께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Geachte dames en heren
관계자분(들)께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Geachte heer Jansen
친애하는 최철수님,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김민정님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김선영님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최유라님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Beste meneer Jansen
친애하는 홍두깨씨,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Beste Jan
친애하는 미영씨,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Met betrekking tot ...
...에 관하여 말씀드리자면,
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Ten aanzien van ...
...에 대해서 언급하자면,
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Ik schrijf u uit naam van ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
...를 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ik zou u willen vragen, of ...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Kunt u ... aanbevelen ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, suora
U wordt dringend verzocht ...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Het is ons oogmerk om ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
De bijlage is in ... formaat.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Virallinen, kohtelias
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bij voorbaat dank.
미리 감사의 말씀 드리며...
Virallinen, erittäin kohtelias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Virallinen, kohtelias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Virallinen, kohtelias
Ik verheug mij op de samenwerking.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Virallinen, kohtelias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Virallinen, kohtelias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Virallinen, suora
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Virallinen, suora
Wij waarderen u als klant.
당신의 수고에 감사드립니다.
Virallinen, suora
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Virallinen, erittäin suora
Ik hoor graag van u.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Met vriendelijke groet,
... (자신의 이름) 드림,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Met vriendelijke groet,
... (자신의 이름) 드림,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Hoogachtend,
... (자신의 이름) 드림,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Met de beste groeten,
.... 보냄,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Groeten,
.... 보냄,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys