Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Geachte heer
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Beste Jan
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Virallinen, kohtelias
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Virallinen, erittäin kohtelias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, erittäin suora
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Met vriendelijke groet,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Hoogachtend,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Met de beste groeten,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Groeten,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys