Venäjäksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа...
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John
Дорогой Иван!
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Plu al...
Ввиду...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
В отношении...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Будьте любезны...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi rekomendas...
Не могли бы вы посоветовать...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Virallinen pyyntö, suora
Vi urĝe petis al...
Вам необходимо срочно...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna prezolisto por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco de...
Нашим намерением является...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
La alligiteco estas en...
Прикрепленный файл в формате...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Virallinen, kohtelias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Больше информации см. на сайте...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Virallinen, kohtelias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Virallinen, suora
Se vi bezonas plian informon...
Если вам необходимо больше информации...
Virallinen, suora
Ni dankas pri via negoco.
Мы ценим ваш вклад
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Virallinen, erittäin suora
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
С уважением...
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
С уважением...
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
С уважением ваш...
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
С уважением...
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
С уважением...
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys