Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John
Milý Johne,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Plu al...
V návaznosti na...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi rekomendas...
Mohl(a) byste doporučit...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, suora
Vi urĝe petis al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco de...
Naším záměrem je, aby ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
La alligiteco estas en...
Příloha je ve formátu...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Virallinen, kohtelias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Virallinen, kohtelias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Virallinen, suora
Se vi bezonas plian informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Virallinen, suora
Ni dankas pri via negoco.
Vážíme si vaší práce.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Virallinen, erittäin suora
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys