Tanskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det måtte vedkomme,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John
Kære John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til dig angående...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i anledning af...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Plu al...
I fortsættelse af...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
I henhold til...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
Ville du have noget imod hvis...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Vil du være så venlig at...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi rekomendas...
Kan du anbefale...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Virallinen pyyntö, suora
Vi urĝe petis al...
Du anmodes til snarest at...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Vi ville sætte pris på hvis...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco de...
Det er vores intention at...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi må desværre meddele dig at...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
La alligiteco estas en...
Bilaget er i...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Virallinen, kohtelias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp i denne sag.
Virallinen, kohtelias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Virallinen, suora
Se vi bezonas plian informon...
Hvis du behøver mere information...
Virallinen, suora
Ni dankas pri via negoco.
Vi sætter pris på din forretning.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Virallinen, erittäin suora
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
Med venlig hilsen
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Med venlig hilsen
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Med respekt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys