Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John
Bäste John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Plu al...
Vidare till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Virallinen, kohtelias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Virallinen, suora
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, erittäin suora
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys