Portugaliksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Ni skribas al vi pri...
Nós escrevemos a respeito de...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Ni skribas en rilato kun...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Plu al...
A respeito de..
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
Com referência a...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
Escrevo-lhe em nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Devo perguntar-lhe se...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi rekomendas...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Virallinen pyyntö, suora
Vi urĝe petis al...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna prezolisto por...
Qual a lista atual de preços de...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco de...
É a nossa intenção...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informar que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
La alligiteco estas en...
O anexo está no formato...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Virallinen, kohtelias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Virallinen, kohtelias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Virallinen, suora
Se vi bezonas plian informon...
Caso precise de maiores informações...
Virallinen, suora
Ni dankas pri via negoco.
Nós prezamos o seu negócio.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Virallinen, erittäin suora
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
Cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Atenciosamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Com elevada estima,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Lembranças,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Abraços,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys