Italiaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John
Gentile Mario,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Ni skribas al vi pri...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Ni skribas en rilato kun...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Plu al...
In riferimento a...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
Per quanto concerne...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
La contatto per conto di...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
Le dispiacerebbe...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
La contatto per sapere se può...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Le sarei veramente grata/o se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Le sarei riconoscente se volesse...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Mi trovo a chiederLe di...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi rekomendas...
Potrebbe raccomadarmi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Virallinen pyyntö, suora
Vi urĝe petis al...
La invitiamo caldamente a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Le saremmo grati se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna prezolisto por...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco de...
È nostra intenzione...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dopo attenta considerazione...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
La alligiteco estas en...
L'allegato è in formato... .
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Virallinen, kohtelias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
RingraziandoLa anticipatamente,
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Virallinen, kohtelias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Virallinen, suora
Se vi bezonas plian informon...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Virallinen, suora
Ni dankas pri via negoco.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Sentiamoci, il mio numero è...
Virallinen, erittäin suora
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Spero di sentirLa presto.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
In fede,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Cordiali saluti
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Cordialmente,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Saluti
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Saluti
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys