Thaiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Distinguido Sr. Presidente:
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Distinguido Señor:
เรียน ท่านผู้ชาย
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
เรียน ท่านผู้หญิง
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Señores:
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
ถึงท่านทั้งหลาย
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A quien pueda interesar
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciado Sra. Pérez:
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Querido Juan:
เรียน จอห์น
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Nos dirigimos a usted en referencia a...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Le escribimos en referencia a...
เราเขียนติดต่อกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Con relación a...
เนื่องมาจาก...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
En referencia a...
เขียนอ้างอิงถึง...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Escribo para pedir información sobre...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Le escribo en nombre de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

¿Sería posible...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
¿Tendría la amabilidad de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Me complacería mucho si...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le agradecería enormemente si pudiera...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
¿Podría enviarme...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, kohtelias
Estamos interesados en obtener/recibir...
เราสนใจที่จะรับ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Me atrevo a preguntarle si...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Virallinen pyyntö, kohtelias
¿Podría recomendarme...
คุณช่วยแนะนำ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
¿Podría enviarme...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, suora
Se le insta urgentemente a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Estaríamos muy agradecidos si...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
¿Cuál es la lista actual de precios de...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Virallinen tiedustelu, suora
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Virallinen tiedustelu, suora
Es nuestra intención...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Lamentamos informarle que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
El archivo adjunto está en formato...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Virallinen, kohtelias
Para mayor información consulte nuestra página web:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecemos de antemano...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Virallinen, erittäin kohtelias
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Virallinen, erittäin kohtelias
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Virallinen, kohtelias
Si requiere más información no dude en contactarme.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de trabajar juntos.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Virallinen, kohtelias
Gracias por su ayuda en este asunto.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de discutir esto con usted.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Virallinen, suora
Si requiere más información...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Virallinen, suora
Apreciamos hacer negocios con usted.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Virallinen, suora
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Virallinen, erittäin suora
Espero tener noticias de usted pronto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Vähemmän virallinen, kohtelias
Se despide cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
ด้วยความจริงใจ
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saludos,
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys