Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Dear Sir,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Dobrý den,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Dear John,
Milý Johne,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Further to…
V návaznosti na...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
With reference to…
V návaznosti na...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, kohtelias
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Virallinen pyyntö, kohtelias
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, suora
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Virallinen tiedustelu, suora
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Virallinen tiedustelu, suora
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Virallinen, kohtelias
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Virallinen, erittäin kohtelias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Virallinen, erittäin kohtelias
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Virallinen, erittäin kohtelias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, erittäin kohtelias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Virallinen, erittäin kohtelias
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Virallinen, kohtelias
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, kohtelias
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Virallinen, kohtelias
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Virallinen, kohtelias
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Virallinen, suora
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Virallinen, suora
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Virallinen, suora
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Virallinen, erittäin suora
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Yours faithfully,
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys