Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Dear Sir,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Dear John,
Bäste John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Further to…
Vidare till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
With reference to…
Med hänvisning till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Virallinen, kohtelias
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, kohtelias
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Virallinen, kohtelias
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Virallinen, suora
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Virallinen, suora
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, erittäin suora
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Regards,
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys