Puolaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Virallinen, erittäin kohtelias
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Virallinen, kohtelias
Мы пришлем вам счет по факсу
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Virallinen, suora
Оплата сразу после доставки товара
Płatne przy odbiorze.
Virallinen, suora
Общая сумма...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Virallinen, suora
Мы выписываем счета только в евро
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Virallinen, erittäin kohtelias
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Virallinen, kohtelias
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Virallinen, kohtelias
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Virallinen, kohtelias
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Virallinen, suora
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Virallinen, suora
Мы еще не получили оплату за...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Virallinen, erittäin suora
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Virallinen, erittäin suora
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Virallinen, kohtelias