Venäjäksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Virallinen, erittäin kohtelias
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Virallinen, kohtelias
Proforma faktura bude poslána faxem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Virallinen, suora
Splatné ihned po obdržení zboží.
Оплата сразу после доставки товара
Virallinen, suora
Celková splatná částka je...
Общая сумма...
Virallinen, suora
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Мы выписываем счета только в евро
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Virallinen, erittäin kohtelias
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Virallinen, kohtelias
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Virallinen, kohtelias
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Virallinen, kohtelias
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Virallinen, suora
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Virallinen, suora
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Мы еще не получили оплату за...
Virallinen, erittäin suora
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Virallinen, erittäin suora
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Virallinen, kohtelias