Italiaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Virallinen, erittäin kohtelias
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Virallinen, kohtelias
Proforma faktura bude poslána faxem.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Virallinen, suora
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Virallinen, suora
Celková splatná částka je...
Il totale dovuto è...
Virallinen, suora
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Virallinen, erittäin kohtelias
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Virallinen, kohtelias
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Virallinen, kohtelias
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Virallinen, kohtelias
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Virallinen, suora
Prosím pošlete platbu okamžitě.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Virallinen, suora
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Virallinen, erittäin suora
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Virallinen, erittäin suora
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Virallinen, kohtelias