Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Virallinen, erittäin kohtelias
Liitteenä lasku numero...
随函附上...的发票号码...
Virallinen, kohtelias
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
该报价单的发票将传真给您。
Virallinen, suora
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
收到货物发票之后立即付款。
Virallinen, suora
Koko maksettava summa on...
总支付额是...
Virallinen, suora
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Virallinen, erittäin kohtelias
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Virallinen, kohtelias
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Virallinen, kohtelias
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Virallinen, kohtelias
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Virallinen, suora
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
请立即发送您的付款。
Virallinen, suora
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
我们还没有收到...的付款
Virallinen, erittäin suora
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Virallinen, erittäin suora
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Virallinen, kohtelias