Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
For my services I kindly request the following payment…
Virallinen, erittäin kohtelias
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Please find enclosed invoice no. … for …
Virallinen, kohtelias
Proformafakturan kommer att faxas.
The pro forma invoice will be faxed.
Virallinen, suora
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Virallinen, suora
Det totala betalningsbeloppet är ...
The total amount payable is…
Virallinen, suora
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
It is our company policy to invoice only in Euros.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Virallinen, erittäin kohtelias
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Virallinen, kohtelias
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Virallinen, kohtelias
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Virallinen, kohtelias
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Virallinen, suora
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Please send your payment promptly.
Virallinen, suora
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
We have not yet received payment for…
Virallinen, erittäin suora
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Virallinen, erittäin suora
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Virallinen, kohtelias