Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Merci de régler le montant suivant...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Virallinen, erittäin kohtelias
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Virallinen, kohtelias
La facture pro forma sera faxée.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Virallinen, suora
Réglable directement après réception des biens.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Virallinen, suora
La montant total à payer est de...
Celková splatná částka je...
Virallinen, suora
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Virallinen, erittäin kohtelias
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Virallinen, kohtelias
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Virallinen, kohtelias
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Virallinen, kohtelias
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Virallinen, suora
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Virallinen, suora
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Virallinen, erittäin suora
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Virallinen, erittäin suora
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Virallinen, kohtelias