Venäjäksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Virallinen, erittäin kohtelias
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Virallinen, kohtelias
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Virallinen, suora
Płatne przy odbiorze.
Оплата сразу после доставки товара
Virallinen, suora
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Общая сумма...
Virallinen, suora
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Мы выписываем счета только в евро
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Virallinen, erittäin kohtelias
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Virallinen, kohtelias
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Virallinen, kohtelias
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Virallinen, kohtelias
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Virallinen, suora
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Virallinen, suora
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Мы еще не получили оплату за...
Virallinen, erittäin suora
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Virallinen, erittäin suora
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Virallinen, kohtelias