Thaiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
Encontra-se anexa a fatura nº.
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Virallinen, kohtelias
A fatura pro forma será enviada por fax.
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Virallinen, suora
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Virallinen, suora
O valor total a pagar é...
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Virallinen, suora
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Virallinen, erittäin kohtelias
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Virallinen, kohtelias
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Virallinen, kohtelias
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Virallinen, kohtelias
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Virallinen, suora
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Virallinen, suora
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Virallinen, erittäin suora
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Virallinen, erittäin suora
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Virallinen, kohtelias