Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Virallinen, erittäin kohtelias
Encontra-se anexa a fatura nº.
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Virallinen, kohtelias
A fatura pro forma será enviada por fax.
Proformafakturan kommer att faxas.
Virallinen, suora
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Virallinen, suora
O valor total a pagar é...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Virallinen, suora
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Virallinen, erittäin kohtelias
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Virallinen, kohtelias
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Virallinen, kohtelias
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Virallinen, kohtelias
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Virallinen, suora
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Virallinen, suora
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Virallinen, erittäin suora
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Virallinen, erittäin suora
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Virallinen, kohtelias