Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Virallinen, erittäin kohtelias
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Virallinen, kohtelias
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Proformafakturan kommer att faxas.
Virallinen, suora
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Virallinen, suora
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Det totala betalningsbeloppet är ...
Virallinen, suora
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Virallinen, erittäin kohtelias
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Virallinen, kohtelias
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Virallinen, kohtelias
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Virallinen, kohtelias
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Virallinen, suora
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Virallinen, suora
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Virallinen, erittäin suora
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Virallinen, erittäin suora
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Virallinen, kohtelias