Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Virallinen, erittäin kohtelias
随函附上...的发票号码...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Virallinen, kohtelias
该报价单的发票将传真给您。
Proforma faktura bude poslána faxem.
Virallinen, suora
收到货物发票之后立即付款。
Splatné ihned po obdržení zboží.
Virallinen, suora
总支付额是...
Celková splatná částka je...
Virallinen, suora
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Virallinen, erittäin kohtelias
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Virallinen, kohtelias
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Virallinen, kohtelias
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Virallinen, kohtelias
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Virallinen, suora
请立即发送您的付款。
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Virallinen, suora
我们还没有收到...的付款
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Virallinen, erittäin suora
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Virallinen, erittäin suora
如果您已发送付款,请忽略此信。
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Virallinen, kohtelias