Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Virallinen, erittäin kohtelias
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Virallinen, kohtelias
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Virallinen, suora
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Virallinen, suora
Il totale dovuto è...
Celková splatná částka je...
Virallinen, suora
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Virallinen, erittäin kohtelias
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Virallinen, kohtelias
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Virallinen, kohtelias
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Virallinen, kohtelias
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Virallinen, suora
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Virallinen, suora
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Virallinen, erittäin suora
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Virallinen, erittäin suora
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Virallinen, kohtelias