Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Virallinen, erittäin kohtelias
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Liitteenä lasku numero...
Virallinen, kohtelias
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Virallinen, suora
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Virallinen, suora
Il totale dovuto è...
Koko maksettava summa on...
Virallinen, suora
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Virallinen, erittäin kohtelias
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Virallinen, kohtelias
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Virallinen, kohtelias
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Virallinen, kohtelias
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Virallinen, suora
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Virallinen, suora
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Virallinen, erittäin suora
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Virallinen, erittäin suora
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Virallinen, kohtelias