Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Virallinen, erittäin kohtelias
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Virallinen, kohtelias
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Virallinen, suora
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Virallinen, suora
Il totale dovuto è...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Virallinen, suora
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Virallinen, erittäin kohtelias
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Virallinen, kohtelias
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Virallinen, kohtelias
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Virallinen, kohtelias
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Virallinen, suora
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Virallinen, suora
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Virallinen, erittäin suora
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Virallinen, erittäin suora
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Virallinen, kohtelias