Saksaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Virallinen, erittäin kohtelias
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Virallinen, kohtelias
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Virallinen, suora
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Sofort fällig nach Wareneingang.
Virallinen, suora
Het te betalen totaalbedrag is ...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Virallinen, suora
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Virallinen, erittäin kohtelias
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Virallinen, kohtelias
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Virallinen, kohtelias
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Virallinen, kohtelias
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Virallinen, suora
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Virallinen, suora
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Virallinen, erittäin suora
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Virallinen, erittäin suora
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Virallinen, kohtelias