Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Virallinen, erittäin kohtelias
Encontrará adjunta la factura número...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Virallinen, kohtelias
La factura pro forma será enviada por fax.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Virallinen, suora
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Virallinen, suora
El monto total a pagar es...
Celková splatná částka je...
Virallinen, suora
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Virallinen, kohtelias
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Virallinen, kohtelias
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Virallinen, kohtelias
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Virallinen, suora
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Virallinen, suora
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Virallinen, erittäin suora
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Virallinen, erittäin suora
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Virallinen, kohtelias