Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Virallinen, erittäin kohtelias
Encontrará adjunta la factura número...
Liitteenä lasku numero...
Virallinen, kohtelias
La factura pro forma será enviada por fax.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Virallinen, suora
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Virallinen, suora
El monto total a pagar es...
Koko maksettava summa on...
Virallinen, suora
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Virallinen, kohtelias
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Virallinen, kohtelias
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Virallinen, kohtelias
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Virallinen, suora
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Virallinen, suora
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Virallinen, erittäin suora
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Virallinen, erittäin suora
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Virallinen, kohtelias