Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Virallinen, erittäin kohtelias
Encontrará adjunta la factura número...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Virallinen, kohtelias
La factura pro forma será enviada por fax.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Virallinen, suora
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Virallinen, suora
El monto total a pagar es...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Virallinen, suora
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Virallinen, kohtelias
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Virallinen, kohtelias
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Virallinen, kohtelias
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Virallinen, suora
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Virallinen, suora
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Virallinen, erittäin suora
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Virallinen, erittäin suora
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Virallinen, kohtelias