Puolaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

For my services I kindly request the following payment…
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Virallinen, erittäin kohtelias
Please find enclosed invoice no. … for …
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Virallinen, kohtelias
The pro forma invoice will be faxed.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Virallinen, suora
Payable immediately after the receipt of the goods.
Płatne przy odbiorze.
Virallinen, suora
The total amount payable is…
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Virallinen, suora
It is our company policy to invoice only in Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

May we remind you that your payment for...is overdue.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Virallinen, erittäin kohtelias
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Virallinen, kohtelias
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Virallinen, kohtelias
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Virallinen, kohtelias
Our records show that the invoice still has not been paid.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Virallinen, suora
Please send your payment promptly.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Virallinen, suora
We have not yet received payment for…
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Virallinen, erittäin suora
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Virallinen, erittäin suora
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Virallinen, kohtelias