Thaiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kính gửi ngài Chủ tịch,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Thưa ông,
เรียนท่าน
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Thưa bà,
เรียนท่าน
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Thưa ông/bà,
เรียนท่าน
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Thưa các ông bà,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Thưa ông/bà,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gửi ông A,
เรียน จอห์น
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Liên quan tới việc/vấn đề...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Về việc/vấn đề...
อ้างอิงมาจาก...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Tôi viết thư này để nói về...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Liệu ông/bà có phiền...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Không biết ông/bà có vui lòng...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Virallinen pyyntö, kohtelias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คุณช่วยแนะนำ...
Virallinen pyyntö, suora
Ông/bà vui lòng gửi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Virallinen pyyntö, suora
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Virallinen tiedustelu, suora
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Virallinen tiedustelu, suora
Chúng tôi dự định...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Virallinen, erittäin kohtelias
Xin chân thành cảm ơn...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Virallinen, kohtelias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Virallinen, kohtelias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Virallinen, suora
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Virallinen, suora
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Virallinen, suora
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Virallinen, hyvin suora
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Vähemmän virallinen, kohtelias
Kính thư,
ด้วยความเคารพ
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Kính thư,
ขอแสดงความนับถือ
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Trân trọng,
ด้วยความเคารพ
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Thân ái,
ด้วยความนับถือ
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys