Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Уважаемый г-н президент
Arvoisa Herra Presidentti,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Уважаемый г-н ...
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Уважаемая госпожа
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Уважаемые...
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Уважаемый г-н Смидт
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Уважаемый...
Hyvä John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Привет, Иван!
Hyvä John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Пишем вам по поводу...
Kirjoitamme teille koskien...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Мы пишем в связи с ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ввиду...
Koskien...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
В отношении...
Viitaten...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Я пишу от лица..., чтобы...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Ваша компания была рекомендована...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Вы не против, если...
Olisikohan mahdollista...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Будьте любезны...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Буду очень благодарен, если...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Не могли бы вы прислать мне...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Мы заинтересованы в получении...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Вынужден (с)просить вас...
Haluan kysyä voisiko...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Не могли бы вы посоветовать...
Voisitteko suositella...
Virallinen pyyntö, suora
Пришлите пожалуйста...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, suora
Вам необходимо срочно...
Pyydämme teitä välittömästi...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Мы были бы признательны, если..
Olisimme kiitollisia jos...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Virallinen tiedustelu, suora
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Virallinen tiedustelu, suora
Мы намерены...
Tavoitteemme on...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Virallinen, erittäin kohtelias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Заранее спасибо...
Kiittäen jo etukäteen...
Virallinen, erittäin kohtelias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Virallinen, erittäin kohtelias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Virallinen, erittäin kohtelias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Virallinen, kohtelias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Virallinen, kohtelias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Virallinen, kohtelias
Спасибо за помощь в этом деле.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Virallinen, kohtelias
Я хотел бы обсудить это с вами
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Virallinen, suora
Если вам необходимо больше информации...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Virallinen, suora
Мы ценим ваш вклад
Arvostamme asiakkuuttanne.
Virallinen, suora
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Virallinen, hyvin suora
Надеюсь на скорый ответ
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Vähemmän virallinen, kohtelias
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
С уважением ваш...
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
С уважением...
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
С уважением...
Terveisin,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys