Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Уважаемая госпожа
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Уважаемые...
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Привет, Иван!
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ввиду...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
В отношении...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Вы не против, если...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
Пришлите пожалуйста...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
Вам необходимо срочно...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
Мы намерены...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
Если вам необходимо больше информации...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
С уважением...
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys