Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Уважаемая госпожа
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Привет, Иван!
Beste Jan
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
В отношении...
Ten aanzien van ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, suora
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
Мы намерены...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, hyvin suora
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
С уважением...
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
С уважением...
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys