Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Уважаемый г-н президент
Kara Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Уважаемый г-н ...
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Уважаемая госпожа
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Уважаемый...
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Привет, Иван!
Estimata John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Пишем вам по поводу...
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Мы пишем в связи с ...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ввиду...
Plu al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
В отношении...
Kun referenco al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Я пишу от лица..., чтобы...
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Ваша компания была рекомендована...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Вы не против, если...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Будьте любезны...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Буду очень благодарен, если...
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Не могли бы вы прислать мне...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Мы заинтересованы в получении...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Вынужден (с)просить вас...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Не могли бы вы посоветовать...
Ĉu vi povas rekomendi...
Virallinen pyyntö, suora
Пришлите пожалуйста...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
Вам необходимо срочно...
Vi estas urĝe petita al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Мы были бы признательны, если..
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
Мы намерены...
Ĝi estas nia intenco...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
Заранее спасибо...
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
Спасибо за помощь в этом деле.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
Я хотел бы обсудить это с вами
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
Если вам необходимо больше информации...
Se vi bezonas pli informon...
Virallinen, suora
Мы ценим ваш вклад
Ni dankas vian negocon.
Virallinen, suora
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Virallinen, hyvin suora
Надеюсь на скорый ответ
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
С уважением...
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
С уважением...
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
С уважением ваш...
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
С уважением...
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
С уважением...
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys