Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane/Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
V návaznosti na...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys