Koreaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane/Vážená paní,
관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
관계자분들께 드립니다.
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
친애하는 김철수님,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
친애하는 최수정님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김미나님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
친애하는 신수경님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
반가운 김미경님,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
반가운 철호씨,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
V návaznosti na...
....에 관하여 말씀드리자면,
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
....에 대해 말씀드리자면,
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Vaše společnost mi byla doporučena...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
....을 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
....을 받아보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
...을 추천해주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, suora
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...을 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 ...을 하십시오.
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Virallinen, kohtelias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 정보를 원하시면...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
당신의 노고에 감사드립니다.
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Virallinen, hyvin suora
Těším se na Vaší odpověď.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
... 드림,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
... 드림,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
... 올림,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
... 보냄,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
... 가,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys