Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane/Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Obracíme se na vás ohledně...
我们因为...给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们写这封信是因为...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
V návaznosti na...
因贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
我写这封信,想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对接受/获得...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, suora
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby...
我们的意向是...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您…
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, hyvin suora
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys