Italiaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Vážený pane prezidente,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
Gentilissimo,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Gentilissima,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane/Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
Gentile Mario,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Obracíme se na vás ohledně...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Píšeme vám ve spojitosti s...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
V návaznosti na...
In riferimento a...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
Per quanto concerne...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
La contatto per conto di...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Vaše společnost mi byla doporučena...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
Le dispiacerebbe...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
La contatto per sapere se può...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le sarei riconoscente se volesse...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
Mi trovo a chiederLe di...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
Potrebbe raccomadarmi...
Virallinen pyyntö, suora
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
La invitiamo caldamente a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
Le saremmo grati se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby...
È nostra intenzione...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dopo attenta considerazione...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
RingraziandoLa anticipatamente,
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Virallinen, kohtelias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Sentiamoci, il mio numero è...
Virallinen, hyvin suora
Těším se na Vaší odpověď.
Spero di sentirLa presto.
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
In fede,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
Cordiali saluti
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Cordialmente,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
Saluti
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys