Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane/Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
Beste Jan
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, suora
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, hyvin suora
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys