Espanjaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Vážený pane prezidente,
Distinguido Sr. Presidente:
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
Distinguido Señor:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane/Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
Querido Juan:
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Obracíme se na vás ohledně...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Píšeme vám ve spojitosti s...
Le escribimos en referencia a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
V návaznosti na...
Con relación a...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
En referencia a...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
Escribo para pedir información sobre...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
Le escribo en nombre de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Vaše společnost mi byla doporučena...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
¿Sería posible...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
¿Tendría la amabilidad de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Me complacería mucho si...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
Me atrevo a preguntarle si...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
¿Podría recomendarme...
Virallinen pyyntö, suora
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Se le insta urgentemente a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
Estaríamos muy agradecidos si...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby...
Es nuestra intención...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informarle que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
Le agradecemos de antemano...
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Virallinen, kohtelias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
Si requiere más información...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Virallinen, hyvin suora
Těším se na Vaší odpověď.
Espero tener noticias de usted pronto.
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
Se despide cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
Atentamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Respetuosamente,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Saludos,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
Saludos,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys