Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane/Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Dear Sirs,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
Dear John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
V návaznosti na...
Further to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
With reference to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, suora
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby...
It is our intention to…
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, hyvin suora
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys