Vietnamiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
เรียนท่าน
Thưa ông,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
เรียนท่าน
Thưa bà,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
เรียนท่าน
Thưa ông/bà,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
เรียน ท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Thưa ông/bà,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
เรียน จอห์น
Gửi ông A,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
เพิ่มเข้ามาจาก...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
อ้างอิงมาจาก...
Về việc/vấn đề...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Tôi viết thư này để nói về...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Liệu ông/bà có phiền...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
เราสนใจที่จะได้รับ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Virallinen pyyntö, kohtelias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยแนะนำ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Virallinen pyyntö, suora
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà vui lòng gửi...
Virallinen pyyntö, suora
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Virallinen tiedustelu, suora
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Virallinen tiedustelu, suora
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Chúng tôi dự định...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Virallinen, erittäin kohtelias
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Xin chân thành cảm ơn...
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Virallinen, erittäin kohtelias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Virallinen, erittäin kohtelias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Virallinen, kohtelias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Virallinen, kohtelias
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Virallinen, suora
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Virallinen, suora
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Virallinen, suora
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Virallinen, hyvin suora
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Vähemmän virallinen, kohtelias
ด้วยความเคารพ
Kính thư,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
ขอแสดงความนับถือ
Kính thư,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
ด้วยความเคารพ
Trân trọng,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
ด้วยความนับถือ
Thân ái,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys