Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
เรียนท่าน
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
เรียนท่าน
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
เรียนท่าน
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
เรียน ท่านทั้งหลาย
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
เรียน คุณสมิทธิ์
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
เรียน จอห์น
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
เพิ่มเข้ามาจาก...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
อ้างอิงมาจาก...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
เราสนใจที่จะได้รับ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยแนะนำ...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
ด้วยความเคารพ
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
ขอแสดงความนับถือ
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
ด้วยความเคารพ
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
ด้วยความเคารพ
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
ด้วยความนับถือ
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys