Vietnamiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kære Hr. Direktør,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Kære Hr.,
Thưa ông,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Kære Fru,
Thưa bà,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Kære Hr./Fru,
Thưa ông/bà,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Kære Hr./Fru.,
Thưa các ông bà,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Til hvem det vedkommer,
Thưa ông/bà,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Kære Hr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Kære Fru. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Kære Frk. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Kære Fr. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Kære John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Kære John,
Gửi ông A,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vi skriver til jer angående...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vi skriver i forbindelse med...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
I fortsættelse af...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
I henhold til...
Về việc/vấn đề...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Tôi viết thư này để nói về...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jeg skriver til dig på vegne af...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vil du have noget imod at...
Liệu ông/bà có phiền...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Kunne du være så venlig at...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Vil du være så venlig at sende mig...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Kan du anbefale...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Virallinen pyyntö, suora
Kan du venligst sende mig...
Ông/bà vui lòng gửi...
Virallinen pyyntö, suora
Du er snarest anmodet til at...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi vil være taknemmelig hvis...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Virallinen tiedustelu, suora
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Virallinen tiedustelu, suora
Det er vores hensigt at...
Chúng tôi dự định...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tak på forhånd...
Xin chân thành cảm ơn...
Virallinen, erittäin kohtelias
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Virallinen, kohtelias
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Virallinen, kohtelias
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Virallinen, kohtelias
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Virallinen, kohtelias
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Virallinen, suora
Hvis du ønsker mere information...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Virallinen, suora
Vi sætter pris på jeres forretning.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Virallinen, suora
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Virallinen, hyvin suora
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med venlig hilsen
Kính thư,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med venlig hilsen
Kính thư,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med respekt,
Trân trọng,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Med venlig hilsen
Thân ái,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Med venlig hilsen
Thân ái,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys