Venäjäksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Уважаемый г-н президент
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Уважаемый г-н ...
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Уважаемая госпожа
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Уважаемый...
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Привет, Иван!
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
Пишем вам по поводу...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
Мы пишем в связи с ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
Ввиду...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
В отношении...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Я пишу от лица..., чтобы...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Ваша компания была рекомендована...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
Вы не против, если...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
Будьте любезны...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Буду очень благодарен, если...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Не могли бы вы прислать мне...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Мы заинтересованы в получении...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Вынужден (с)просить вас...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
Не могли бы вы посоветовать...
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Пришлите пожалуйста...
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
Вам необходимо срочно...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
Мы были бы признательны, если..
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
Мы намерены...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
Заранее спасибо...
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Спасибо за помощь в этом деле.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Я хотел бы обсудить это с вами
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
Если вам необходимо больше информации...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
Мы ценим ваш вклад
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Надеюсь на скорый ответ
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
С уважением...
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
С уважением...
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
С уважением ваш...
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
С уважением...
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
С уважением...
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys