Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Vážený pane prezidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Vážený pane/Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Dobrý den,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Milý Johne Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Milý Johne,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
Obracíme se na vás ohledně...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
Píši vám, abych vás informoval o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Píši Vám jménem...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
Vadilo by Vám, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Máme zájem o získání/obdržení...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Musím vás požádat, zda...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
Mohl(a) byste doporučit...
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
Byli bychom vděční, kdyby...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
Naším záměrem je, aby...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Je nám líto vás informovat, že...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
Děkuji Vám předem...
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Těším se na možnou spolupráci.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
Pokud budete potřebovat více informací...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vážíme si vaší práce.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Těším se na Vaší odpověď.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Se srdečným pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
S pozdravem, / Zdravím,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys