Saksaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Lieber Johann,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
Bezug nehmend auf...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
In Bezug auf...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
Wären Sie so freundlich...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
Können Sie ... empfehlen...
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
Wir beabsichtigen...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
Vielen Dank im Voraus...
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
Mit freundlichen Grüßen
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Mit freundlichen Grüßen
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Hochachtungsvoll
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Herzliche Grüße
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
Grüße
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys