Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys